Premier Morawiecki w Wilnie: „Wspieramy Ukrainę i Białorusinów”

Polska i Litwa wspiera Ukrainę i Białoruś w walce o demokrację i wolność – zapewnił szef polskiego rządu podczas dzisiejszej wizyty w Wilnie.

W stolicy Litwy Mateusz Morawiecki spotkał się z m.in. z premier Ingridą Simonyte.

Na konferencji prasowej premier mówił o współpracy polsko-litewskiej, która układa się bardzo dobrze.

– Na każdym polu mianownikiem tej dobrej współpracy niech będzie bezpieczeństwo naszych dwóch państw – podkreślił.

Ocenił, że ta współpraca „nie bierze się wyłącznie z chłodnej kalkulacji, ale również z naszej wspólnej historii”. Przypomniał, że ta historia sięga „wspaniałych czasów Konstytucji 3 Maja i dużo głębiej”.

Na 3 maja – wizyta czworga prezydentów w Warszawie

– Zaglądamy tam nie tylko po to, żeby sięgnąć do lamusa historii, ale wiemy doskonale, że w tej części Europy nasza współpraca na różnych polach jest absolutnie kluczowa dla utrzymania stabilności i wzrostu dobrobytu zarówno w Polsce, jak i na Litwie – powiedział Morawiecki.

Premier zapewnił, że Polska i Litwa obserwują to co się na Białorusi i na Ukrainie.

– Rozmawialiśmy z panią premier o tych tematach bardzo wnikliwie, ponieważ to nasze bezpośrednie sąsiedztwo – przypomniał. – To obszar szczególnie wrażliwy, niestety – trzeba to mocno powiedzieć – z punktu widzenia imperialistycznej polityki rosyjskiej. Dlatego wspieramy Ukrainę i Białorusinów w ich walce o demokrację, w ich walce o wolność.

Andrzej Duda rozmawiał ze Swiatłaną Cichanouską

Zdaniem polskiego premiera poprawa sytuacji na Wschodzie „jest miarą naszego realizmu” i dlatego kontekst NATO i Unii Europejskiej jest tutaj absolutnie pierwszoplanowy.

– Twardo stoimy na bazie obrony zasad prawa międzynarodowego i stabilności oraz integralności państw w tej części Europy i w ogóle na świecie – zapełnił premier.

Szef obrony Litwy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

W podobnym tonie wypowiedziała się premier Simonyte, która wraz z Mateuszem Morawieckim złożyła wizytę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Szefowie rządów uczestniczyli tam w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego dotyczącego rozbudowy tej placówki oraz nowej siedziby TVP Wilno. Litewska premier podkreśliła znaczenie kontynuowaniu aktywnej pracy na rzecz pielęgnowania stosunków wzajemnych oraz wzmocnienia strategicznego partnerstwa.

– Mocny głos Polski i Litwy oraz ścisła koordynacja działań są również potrzebne do rozwoju demokracji i wolności w sąsiedztwie Europy. Mam nadzieję, że naród białoruski, oraz wspólnoty polska i litewska w tym kraju jak najszybciej doczekają się tego dnia, kiedy same będą mogły tworzyć własną przyszłość – powiedziała.

https://twitter.com/PremierRP/status/1388786900224417796?s=20

Litewska premier złożyła również życzenia pracownikom TVP Wilno wskazując, że różnorodność mediów jest niezwykle potrzebna w obliczu fałszywych, propagandowych wiadomości ze Wschodu.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości