Władze Białorusi zabronią relacjonowania protestów

Do białoruskiego parlamentu trafił projekt ustawy poważnie zaostrzającej zasady organizacji zgromadzeń. Ograniczenia będą też dotyczyły mediów.

Deputowani niższej izby parlamentu przyjęli projekt ustawy w pierwszym czytaniu. Zgodnie z nowelizacją organizatorzy wszelkich imprez masowych muszą uzyskać zgodę władz na ich przeprowadzenie. Dotyczy to także zgromadzeń, które odbywają się w określonych tradycją miejscach i czasie – wcześniej o takich imprezach wystarczyło jedynie poinformować administrację.

– Organizatorom imprez masowych zakazuje się aż do momentu otrzymania zgody: publikowania apeli do udziału w zgromadzeniu, w tym w mediach, internecie i innych sieciach informacyjnych, informowania o dacie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia oraz produkcji i rozpowszechniania plakatów – podkreślił minister spraw wewnętrznych Iwan Kubrakou.

Władze Białorusi chcą też zakazać relacjonowania nielegalnych imprez na żywo. Oznacza to, że media będą mogły informować o protestach i innych akcjach opozycji jedynie po ich zakończeniu – władze nie wydają bowiem zgód na ich organizację.

– Zabrania się nagłaśniania zgromadzeń naruszających porządek w środkach masowej informacji, internecie i innych sieciach informacyjnych w czasie ich trwania, w celu ich popularyzowania lub propagowania – przekazała rządowa agencja informacyjna BiełTA.

Białoruś: nowa ustawa uciszy „ekstremistyczne” media

Projekt ustawy odbiera też dziennikarzom ich prawa wynikające z ustawy o mediach. Obecnie osoby relacjonujące wydarzenia społeczne nie były uznawane za ich uczestników. Nowelizacja zakłada zaś traktowanie dziennikarzy na równi z demonstrantami, a nawet organizatorami protestów. To oznacza odpowiedzialność karną za samo relacjonowanie wydarzeń.

Za organizację nielegalnych zgromadzeń będą też karane partie polityczne i ruchy społeczne, których działacze zostaną uznani za inicjatorów. Zapis ten da milicji dodatkowe narzędzie w walce z nielicznymi organizacjami opozycyjnymi.

Dziś, także w pierwszym czytaniu, deputowani Izby Reprezentantów przyjęli ustawę o walce z ekstremizmem. Trwają także prace nad nową ustawą o mediach i zakazem używania biało-czerwono-białej flagi narodowej.

Białoruś: ustawa o ekstremizmie przyjęta w pierwszym czytaniu

aw,pj/belsat.eu

Wiadomości