Białoruś: ponad stu skazanych w procesach politycznych we wrześniu

Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna przedstawiło statystykę kar za wrzesień. 103 osoby zostały skazane w procesach karnych za wyrażanie swoich poglądów politycznych. Liczba więźniów sumienia wzrosła do 715 osób.

W ciągu miesiąca liczba więźniów politycznych wzrosła o 62 osoby, do 715. Często są to osoby, które zostały skazane bądź zatrzymane w poprzednich miesiącach, stąd liczba osób osądzonych we wrześniu jest inna.

Ze 103 skazanych w zeszłym miesiącu, 2/3 to osoby skazane na podstawie artykułów kodeksu karnego mówiących o obrazie funkcjonariuszy publicznych.

  • 47 ma kary ograniczenia wolności bez skierowania do zakładów karnych na okres łącznie 97 lat,
  • 32 osoby zostały pozbawione wolności łącznie na ponad 120 lat,
  • 16 osób ma łączne kary 35,5 roku ograniczenia wolności w kolonii karnej otwartego typu,
  • 2 osoby na łącznie 5 miesięcy aresztu.

Władze w Mińsku zlikwidowały Białoruski Komitet Helsiński

Pozostałe osoby zostały skazane na kary grzywny, roboty publiczne, przymusowe leczenie alkoholizmu.

Większość skazanych to mężczyźni, tylko 1/5 stanowią kobiety. Najczęściej mieszkańcy Mińska (42 przypadki) oraz obwodów homelskiego (17) i brzeskiego (12).

Wiasna zwraca uwagę, że znaczna część procesów odbywa się za zamkniętymi drzwiami, co zmniejsza zaufanie do białoruskich sądów. Wiele osób skarży się też na naciski i brutalne traktowanie w trakcie zatrzymania i śledztwa.

Białoruski generał chce za śmierć kagiebisty “zatłuc” 20-100 osób

pp/belsat.eu wg Nawiny

Wiadomości