Łukaszenka dostał projekt konstytucji. Prace nad nim prowadzono w tajemnicy

Alaksandr Łukaszenka zażądał od podległych sobie urzędników, by sfinalizowali projekt do 1 września. Opinii publicznej ani mediów nie poinformowano, czego zmiany w ustawie zasadniczej mają dotyczyć.

O przesłaniu projektu do szefa państwa nie poinformowały też białoruskie media państwowe, a jedynie rosyjskie agencje informacyjne. Informację o tym fakcie przekazał agencji Interfax Piotr Milaszewicz – Prezes Sądu Konstytucyjnego i szef państwowej komisji konstytucyjnej.

Opinia publiczna nie poznała też wstępnego projektu ustawy zasadniczej, ani nie odbyła się w tej sprawie żadna debata publiczna. Jedyną dostępną informację na temat projektu opublikował były więzień polityczny, który przeszedł na stronę Łukaszenki – Juryj Waskresenski.

Białoruś: nowa konstytucja ma ograniczyć liczbę kadencji prezydenta

Według jego doniesień w projekcie nie ma radykalnych zmian dotyczących ustroju państwa. Główne postanowienia konstytucji pozostały takie same. Nowa ustawa zasadnicza będzie przewidywać ograniczenie kadencji prezydenta do dwóch, podniesienie minimalnego wieku głowy państwa z 35 do 40 lat, zapewnienie gwarancji ochrony byłym prezydentom, wymóg zgody parlamentu przy powoływaniu premiera, odebranie prezydentowi możliwości uchylania aktów rządowych, a także uprawomocnienie instytucji Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego i nadanie mu prawa do odwołania prezydenta z urzędu. Dotychczas zgromadzenie było fasadową instytucją delegatów wybieranych w kolektywach pracowniczych lub prorządowych organizacjach.

Zgromadzenie nomenklatury: baronowie i szaraki Łukaszenki

Najbardziej fundamentalną zmianą ma być pozbawienie prezydenta możliwości wydawania dekretów z mocą ustawy. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie te propozycje trafiły do Alaksandra Łukaszenki miesiąc temu, podobnie jak wprowadzone przez niego poprawki, które, jak stwierdził, wprowadził aż na 170 stronach.

9 sierpnia podczas konferencji prasowej Łukaszenka powiedział, że nie wie, jak rozwiązać niespójności w projekcie, na przykład co do umocowania prawnego Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego i ewentualnych jego konfliktów z Trybunałem Konstytucyjnym.

Białoruski lider stwierdził wówczas, że obecna, wprowadzona z jego inicjatywy konstytucja, jest „zbyt autorytarna”. Jego zdaniem powinna być zmieniona, bo da zbyt dużo władzy przyszłemu prezydentowi. Jak stwierdził, „nie wiemy, kim będzie i jak będzie się zachowywał”.

jb/ belsat.eu

Wiadomości