Białoruska opozycja przedstawiła projekt amnestii

Koalicja sił demokratycznych skupiona wokół Swiatłany Cichanouskiej zaprezentowała dziś projekt “Aktu o zwolnieniu z odpowiedzialności i przywróceniu praw osobom prześladowanym ze względów politycznych”.

Dokument został przygotowany po to, by można było go wdrożyć zaraz po tym, jak pojawi się ku temu wola polityczna obecnych władz, lub w przypadku obalenia reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Amnestia będzie dotyczyła wszystkich ofiar represji od 8 maja 2020 roku. Po opublikowaniu projektu rozpoczął się dziś etap szerokich konsultacji społecznych.

Projekt ustawy amnestyjnej zakłada:

  • uwalnianie skazanych z artykułów politycznych Kodeksu Karnego w ciągu maksymalnie dwóch dni;
  • uwolnienie skazanych z artykułów “niepolitycznych” (przestępstwa gospodarcze, korupcja). Opozycja proponuje zwolnienie ich z więzień pod warunkiem podpisania oświadczenia o nieopuszczaniu miejsca zamieszkania do czasu, aż ich sprawy zostaną ponownie rozpatrzone.
  • rehabilitację osób skazanych za udział w nielegalnych zgromadzeniach. Osoby odbywające areszt zostaną uwolnione w ciągu doby, skazani na grzywny dostaną rekompensaty;
  • pracownicy zwolenieni ze względów politycznych mają odzyskać pracę.

Jednym z autorów ustawy amnestyjnej jest Siarhiej Zikracki, były adwokat dziennikarki Biełsatu Kaciaryny Andrejewej. Prawnikowi odebrano za to prawo wykonywania zawodu i zmuszono go do emigracji.

Lekarze w pagonach: w czyje ręce trafiają chorzy więźniowie polityczni na Białorusi

ad,pj/belsat.eu

Wiadomości