Petycja: Obywatelski głos w obronie praw człowieka Białorusinów i Polaków mieszkających na Białorusi

Ponad stu naukowców, artystów, działaczy społecznych i dziennikarzy z Polski podpisało się pod apelem do państwa polskiego o wsparcie dla ofiar represji na Białorusi, a w szczególności dla działaczy nieuznawanego przez Alaksandra Łukaszenkę Związku Polaków. Dokument został opublikowany w serwisie Petycjeonline.com, gdzie też można wesprzeć inicjatywę.

– Niezależnie od naszych różnych, a nawet przeciwstawnych poglądów politycznych, wyrażamy głębokie przekonanie, że Polska jako państwo powinna zademonstrować swą determinację w obronie zarówno polskiej mniejszości na Białorusi, jak i wolności i praw całego społeczeństwa białoruskiego, które się ich z taką determinacją domaga. Powinniśmy mobilizować w tej sprawie także naszych zagranicznych partnerów i międzynarodowe instytucje – czytamy w piśmie.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na nasilające się w ostatnim czasie próby rozbicia struktur polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Do aresztu trafili liderzy Związku Polaków na Białorusi, którym reżim Alaksandra Łukaszenki zarzuca wywoływanie konfliktów na tle narodowościowym czy propagowanie nazizmu. Zagrożony jest też byt polskiego szkolnictwa. Takie działania Mińska wpisują się w prowadzoną od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 roku narrację o Polsce jako państwie mieszającym się w wewnętrzne sprawy sąsiada i inicjującym tam niepokoje społeczne.

Polska mniejszość na Białorusi zakładnikiem w politycznej grze Łukaszenki

Dokument wyrażający solidarność z prześladowanymi obywatelami Białorusi, w tym z żyjącymi tam Polakami, podpisało ponad stu ludzi kultury, nauki, mediów oraz działaczy społecznych, prezentujących rozmaite poglądy polityczne. Podpisy pod nim można składać w formie elektronicznej w serwisie Petycjeonline.com.

Działacze ZPB – więźniami politycznymi. Wspólna decyzja białoruskich obrońców praw człowieka

Sporządzona przez białoruskie organizacje broniące praw człowieka lista więźniów politycznych w tym państwie zawiera aktualnie 325 nazwisk. Wczoraj znaleźli się na niej działacze polskiej mniejszości – Andżelika Borys, Anna Paniszewa, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Andrzej Poczobut.

Reakcją na atak na Związek Polaków na Białorusi powinno być wzmocnienie jego pozycji

md / belsat.eu

Wiadomości