Siewca

reż. Kalina Jerzy, 2014

Tytułowy „Siewca” Doroteusz Fionik mieszka w znajdujących się w pobliżu Bielska Podlaskiego Studziwodach. Jest Białorusinem i obywatelem Polski, absolwentem prawosławnego seminarium duchownego, dyrygentem chóru cerkiewnego i założycielem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz redaktorem czasopisma„Bielski gościniec”. Fionik jest również autorem książek o regionie, a także założycielem zespołu Żemerwa wykonującego autentyczny folklor podlaski.

Fionik regularnie organizuje imprezy folklorystyczne, w których udział biorą zespoły ludowe z Podlasia i białoruskiego Polesia. Jednak to nie wszystko – jako rolnik razem z rodziną uprawia ziemię tradycyjnym sposobem przy użyciu starodawnych narzędzi. Jednak za najważniejszą swoją powinność uważa propagowanie kultury duchowej i materialnej podlaskich Białorusinów, by wzorem ewangelicznego siewcy, te ziarna „padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”. Mt 13,8.

Komentarze