Pałuta Badunowa — przypomnieć i nie zapominać – dokument

reż. Mazyński Walery, 2012

Dokument o Pałucie Badunowej – białoruskiej polityczce, nauczycielce, jednej z liderów białoruskich socjal-rewolucjonistów, oraz jedynej kobiecie – minister w rządzie Białoruskiej Republiki Ludowej – proklamowanego w 1918 r. pierwszego niezależnego białoruskiego państwa.

Pałuta Badunowa po obaleniu władzy rządu Białoruskiej Republiki Ludowej przez bolszewików przeszła w latach dwudziestych przez więzienia w Wilnie i Moskwie. Ponownie aresztowano ją w Homlu w roku 1937. Mimo iż skazano ją na karę 10 lat łagrów, nie zesłano jej na Sybir, tylko przeniesiono do centralnego więzienia NKWD w Mińsku, gdzie katowaniem doprowadzono do choroby psychicznej, a następnie skazano na karę śmierci.

Odtwórczyni głównej roli w epizodach inscenizowanych Łarysa Szczyrakowa po ukończeniu pracy nad filmem stała się ofiarą prześladowań ze strony KGB. Jej obnażone zdjęcia, które znajdowały się na dysku komputera skonfiskowanego aktorce i dziennikarce przez KGB w grudniu 2010 roku, nagle zjawiły się na stronach pornograficznych wraz z jej numerem telefonu.

More movies