Oswald. Mińskie misterium

reż. Wiktar Aśluk, 2016

Śmierć amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy ‘ego w Dallas w 1963 r. była jedną z najbardziej dramatycznych wydarzeń XX w. Prawdopodobny zabójca prezydenta Lee Harvey Oswald został również zastrzelony dwa dni po zamachu.

Postać zabójca prezydenta szybko obrosła mitem, a jego życiorys podczas śledztwa analizowano dosłownie dzień po dniu. Szybko wyszło na jaw, że Oswald w okresie największego zaostrzenia zimnej wojny wyemigrował do ZSRR i przeżył w stolicy sowieckiej Białorusi ponad rok. Ślady jego bytności zostały w Mińsku do dziś.

More movies