Archimandryta – dokument o prawosławnym pustelniku z Podlasia

reż. Kalina Jerzy, 2012

Archimandryta Gabriel, prawosławny mnich z województwa podlaskiego jest założycielem i jedynym mieszkańcem pustelni w uroczysku Kudak nad Narwią. Przez pierwszych kilka lat samotnie mieszkał tam i modlił się w barakowozie, bez prądu, bieżącej wody, całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Po jakimś czasie, dzięki pomocy prawosławnych mieszkańców okolicznych wsi, na uroczysku stanęła drewniana cerkiew oraz dom dla mnichów i zabudowania gospodarcze.

Miejsce to tłumnie odwiedzają dziś pielgrzymi. Przyciąga ich niezwykła osobowość archimandryty Gabriela: z każdym potrafi znaleźć wspólny język, udziela porad duchowych, leczy ziołami, hoduje pszczoły, a gdy trzeba, zakasuje rękawy i razem z innymi buduje pustelnię. Ale czy tak będzie zawsze? Czy pustelnik za życia znajdzie dla siebie następcę? Kolejni kandydaci do życia mniszego w pustelni nie wytrzymują długo… Nie potrafią żyć bez wygód, zdobyczy cywilizacji i kontaktu z rówieśnikami.

Film Jerzego Kaliny to więcej niż opowieść o wyjątkowym człowieku i jego dziele. W leniwych nurtach Narwi w nie mniejszym stopniu niż krzyże prawosławnego skitu odbija się nasz zglobalizowany świat, odwrócony od wartości duchowych, ogarnięty gorączką pieniądza i wymiany informacji.

Polska, 2012 r.
Reżyseria: Jerzy Kalina

Zobacz też

More movies

Gra bez reguł

reż. Anton Ciależnikau (Anton Tsyalezhnikau)

Bartnicy. Jak dziadowie miód zbierali

reż. Maryja Buławinskaja

Żółte kwiaty – dokument o powrocie sybiraczki na Ural

reż. Kasia Rastockaja

Kościół na krzyżu: jak bolszewicy niszczyli katolików na Białorusi

reż. Kacia Rastockaja

Desant – dokument o tworzeniu kadr Biełsatu na Białorusi

reż. Janusz Gawryluk

Niepowtarzalna: białoruska modelka z porażeniem mózgowym

reż. Wolha Daszuk

Coś w rodzaju tatuażu: były więzień Auschwitz opowiada

reż. Maksim Shved

Kustownica – polska wieś na Białorusi, w której wszyscy mężczyźni zginęli z rąk NKWD

reż. Siarhej Hareuski

„Kibic” – film o kibicu, co na mecze chodził pieszo

reż. Andrej Kudzinenka

Droga – dokument o powstaniu Biełsatu

reż. Janusz Gawryluk

Bieżeńcy 1915-1922: film dokumentalny

reż. Kalina Jerzy

„Julia zdobywa Dagestan”: po polsku o wyborach na Kaukazie

reż. Wysocki Jury

Oswald. Mińskie misterium

reż. Wiktar Aśluk