Ziemia w niewoli, film przyrodniczy

reż. Ludmiła Paleskaja, 2011

Od zawsze dużą część obszaru Białorusi zajmowały błota i bagna. Jeszcze 100 la temu podmokłe obszary zajmowały 1/7 białoruskich ziem. W przeszłości również w znacznej części Europy Zachodniej było podobnie, jednak tamtejsze bagna osuszono jeszcze kilkaset la temu.

Na Białorusi melioracja to kwestia ostatnich 50 lat. Powszechny program osuszania białoruskich błot zainicjowany przez komunistyczne władze doprowadził w niektórych rejonach do katastrofy ekologicznej i zniszczenia wielu ekosystemów.

More movies