KPZR – prawo pańszczyźniane Związku Radzieckiego

reż. , 2011

Autorzy filmu pokazują na przykładzie historii ZSRR, w jaki sposób budowano system totalnego zniewolenia człowieka – poprzez pozbawienie go wszelkich praw i możliwości godnego życia. Dzisiejsza Białoruś nie odrzuciła przeszłości i elementy systemu nadal funkcjonują.

More movies