Jak puszczę strzałę, dokument

reż. Juryj Wydronak, 2009

Starożytny pogański obrzęd przekształca się w misterium z udziałem całej wioski. Ostatniej na Białorusi, w której praktykowany jest rytuał Pochowania Strzały. W trakcie obrzędu brzmią archaiczne śpiewy. Podczas wykonywania jednego z nich kamera w pewnym momencie rejestruje gwałtowny poryw wiatru.

Całe misterium trwa od rana do wieczora. Uczestniczy w nim cała wieś. Wszyscy mieszkańcy trzymając się za ręce i śpiewając idą na pole żyta. Tam składają przedmioty jako ofiary. Ma to na celu uzyskanie dobrej pogody.

Autorzy filmu starają się wyjaśnić prawdziwy sens tradycji – poszukując genezy pieśni. Na ekranie zobaczymy portrety psychologiczne mieszkańców wsi, ich wspomnienia.

„Jak puszczę strzałę” zastanawia się nad dzisiejszym miejscem tradycji, odpowiada na pytanie, dlaczego to co było przekazywane przez stulecia, obecnie zanika.

Białoruś, 2009 r.

Reżyser: Juryj Wydronak

More movies