Jak mgnienie błyskawicy, dokument

reż. Waleryj Mazynski, 2010

Historia młodzieżowego ruchu oporu przeciwko władzy sowieckiej, który zawiązała się na Białorusi zaraz po II wojnie światowej do dnia dzisiejszego trzymana jest w tajemnicy. Do dziś żyją jego uczestnicy, którzy nie mogą pozbyć się piętna wrogów ludu. W filmie opowiedziano m.in. o Raścisławie Łapickim, przywódcy młodzieżowego ruchu oporu antysowieckiego w północno-zachodniej Białorusi – w Miadzielu i Smorgoniach i o jego organizacji, która została rozgromiona w latach 50-tych ubiegłego stulecia.

Prawie wszyscy uczestnicy otrzymali wyroki po 25 lat łagru a sam Łapicki został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Dziś w miejscu jego egzekucji ludzie stawiają krzyże, które są niszczone przez nieznanych sprawców. Jednak krzyże powracają na nowo…Polska 2010, 32 min.

Reżyseria:
Waleryj Mazynski

Scenariusz: Michaił Charniauski

More movies