Świteź. Miasto na dnie jeziora, dokument

reż. Michał Baczuń, 2010

Film inspirowany balladą Adama Mickiewicza o tym samym tytule. Akcja toczy się w dwóch różnych okresach: w tym XIX – wiecznym pojawi się narrator, sam Adam Mickiewicz, w rodzinnych stronach pod Nowogródkiem, nad brzegiem Świtezi. W średniowiecznym natomiast rozegrają się sceny w legendarnym litewskim grodzie książąt Tuchanowiczów, broniącym się przed najazdem potężnych wojsk z Rusi. Do napisania „Świtezi” inspirowały Mickiewicza ludowe opowieści zasłyszane właśnie w Tuchanowiczach, gdzie odwiedzał Marylę Wereszczakównę.

Rok produkcji 2010, 20 min.

Reżyseria i scenariusz: Michał Baczuń

More movies