Poleskie Sanktuarium

reż. Maryja Buławinskaja, 2020

Wiele tajemnic przyciąga do Jurowicz badaczy i wolontariuszy. Historycy wciąż szukają odpowiedzi na pytanie – dlaczego akurat tam przybył jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych zakonów katolickich.

Ponad 300 lat temu do odległej poleskiej wioski Jurowicze przybył jezuita Marcin Tyrawski. Przywiózł ze sobą cudowną ikonę Matki Bożej. Po utworzeniu misji jezuickiej zbudowano tam klasztor i kolegium jezuickie. Od ponad 15 lat odrestaurowuje się te budynki.

Archeolog Oleg Iov corocznie prowadzi wykopaliska archeologiczne w Jurowiczach na terenie starożytnej osady Jurowicze. Znaleziska i źródła historyczne pozwalają mu dokonać sensacyjnego odkrycia: na terenie współczesnych Jurowiczów znajdowała się stolica księstwa turowskiego starożytne miasto Turov, które zostało zniszczone na początku XI wieku. i przeniósł się do dzisiejszego rejonu żytkowickiego. Oleg Iov łączy pojawienie się jezuitów w Jurowiczach w XVII wieku. z wydarzeniami sprzed tysiąca lat.

Kolejną tajemnicą Jurowicz jest cudowna ikona Matki Bożej Jurowiczej. Wiele cudów ikony zostało udokumentowanych przez jezuitów w XVIII wieku. W rezultacie wielu pielgrzymów przybyło do Polesia, aby odwiedzić cudowną ikonę Matki Bożej Jurawiki. W XIX wieku. po zamknięciu kościoła ikona została zastąpiona przez miejscową szlachecką kopię i wywieziona do Krakowa, gdzie pozostaje do dziś. Ikonę szczególnie czczą na Białorusi wyznawcy dwóch wyznań: prawosławni i katolicy, którzy wierzą, że sanktuarium powróci na Polesie w Jurowiczach.

Reportaż, reż. Maryja Buławinskaja, 2020 r.

More movies