Kolory narodu

reż. Nastassia Jeramiejewa, 2021

Białorusini nawet nie zastanawiali się, pod jakim sztandarem mają się jednoczyć. Jakby pamięć i szacunek do biało-czerwono-białych kolorów zawsze żyły w ich sercach, a obecnie poprzez ból i mękę obudziły się i inspirują naród do pójścia naprzód.

Ina Zajcawa, gdy zobaczyła jak podczas marszów protestującym są brutalnie odbierane flagi, postanowiła sama zostać flagą — na swojej ślubnej sukni namalowała sprayem czerwony pas. Dla Białorusinów stała się wtedy jaskrawym symbolem protestu. Rysunki z biało-czerwono-białą panną młodą, jak ją nazwano, pojawiły się w Mińsku na murach, a dziewczęta z innych miast zaczęły wyciągać swoje suknie ślubne, aby namalować na nich czerwony pas.

Biało-czerwono-białe wstążki na ogrodzeniu, wykład o historii flagi biało-czerwono-białej, tańce z biało-czerwono-białymi rekwizytami… Biało-czerwono-biała flaga jak nigdy dotąd utrwala się jako symbol narodowy, w którego obronie ludzie gotowi są ponieść ofiarę. To nie jest żadna przesada. Za historyczne biało-czerwono-białe symbole narodowe można teraz otrzymać nie tylko niczym nieuzasadnioną wysoką grzywnę, ale również stracić życie.

Film poświęcony świetlanej pamięci Ramana Bandarenki.

Reżyseria: Nastassia Jeramiejewa, 2021, Białoruś

More movies