Oksana

reż. Rafał Androsiuk, 2021

Białorusinka z Grodna przeprowadza się na Białostocczyznę i tam odwiedza miejsca związane z jej przodkami.

Oksana Prus urodziła się i wychowała w Grodnie. Tam zdobyła edukację choreografa i przez wiele lat pracowała w zawodzie jako nauczycielka tańca. Jak mówi, w Białorusi miała wystarczająco wiele pracy, aby nie myśleć o emigracji. Jednocześnie w myślach często przenosiła się na Podlasie. Stamtąd, z okolic Hajnówki, we wczesnych latach powojennych przeprowadzili się jej dziadek i babcia. Szukając pracy kilkukrotnie zmieniali miejsce zamieszkania, aż w 1948 roku kupili dom w Grodnie. Rodzina osiadła tam na dwa kolejne pokolenia. Występy zespołów prowadzonych przez Oksanę często przywodziły ją na Białostocczyznę.

Oksana udaje się do miejsc związanych z jej dziadkami. Odwiedza Wólkę Terechowską, gdzie mieszkali, oraz cerkiew we wsi Werstok, gdzie się pobrali. W pobliskiej Wojnówce razem z mężem odwiedza pisarza Michała Androsiuka, z którym udaje się do pobliskiego dworku Jodłówka. W dawnej posiadłości Wołyncewiczów w latach międzywojennych pracowała babka Oksany – Eudakija i babka Michała Wiera. Na miejscu Oksana i Michał wymieniają się wspomnieniami i informacjami o przodkach (m.in. Androsiuk uwiecznił Jodłówkę w swojej powieści Biały koń). Ostatnim etapem tej krótkiej podróży jest poszukiwanie rodzinnego domu i grobu dziadków w Wólce Terechowskiej. Tam też chce być kiedyś pochowana, wśród swoich przodków, w swojej rodzinnej ziemi.

Reportaż, reż. Rafał Androsiuk, 2020 r.

More movies