Wolha Starascina

Prowadząca główny programu informacyjnego Biełsatu.

Prowadząca główny programu informacyjnego Biełsatu.

Ukończyłam filologię białoruską na Witebskim Uniwersytecie Państwowym oraz studia doktoranckie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku i na UW. Dla swojej dysertacji badałam teksty białoruskich Tatarów, szczególnie XVIII wieczne manuskrypty zapisane po polsku i białorusku alfabetem arabskim.

Sens życia widzę w trzech rzeczach: ciągłym samorozwoju, okazywaniu wdzięczności i miłości wobec bliskich, i oczywiście byciu pożytecznym dla Ojczyzny.

Moja obecna praca w telewizji pozwala mi właśnie realizować życiowe priorytety. Liczę, że swoimi reportażami i wypowiedziami przyczyniam się do zmian na Białorusi. W trudnych momentach życia przypominam sobie, że mam tylko dwa wyjścia – iść do przodu albo wzwyż.

Kocham Białoruś! I jeszcze słoneczną pogodę i pozytywnych ludzi.