O nas

MISJA

Belsat jest projektem na rzecz demokratyzacji pod wieloma względami przypominającym przedsięwzięcia medialne takie jak Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki, które w czasach komunistycznych z sukcesem budowały w Polsce fundamenty wolności i społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego Telewizja Biełsat chce zapewnić Białorusinom dostęp do niezależnej informacji, rzetelnej wiedzy o historii ich kraju, pełnego obrazu sytuacji w otoczeniu międzynarodowym Białorusi, a także atrakcyjnej oferty kulturalnej i rozrywkowej w ich ojczystym języku. Stacja służy też budowaniu mostów pomiędzy Europą a Białorusią i wspieraniu procesów demokratyzacyjnych w tym kraju.

Dziennikarze Belsat TV swoje programy tworzą w języku białoruskim, co stanowi istotny wyróżnik stacji w medialnej przestrzeni Białorusi. Podczas, gdy władze państwowe niechętnie odnoszą się do przejawów białoruskości w życiu publicznym, Belsat konsekwentnie pracuje na rzecz popularyzacji ojczystej mowy nie tylko przez jej ciągłą obecność na antenie, lecz także propagując białoruską literaturę oraz wspierając inicjatywy edukacyjne. Zapraszanym do studia gościom pozostawia się jednak swobodę wyboru między językiem białoruskim, a wciąż dominującym rosyjskim.

Co ciekawe, jeden z celów Biełsatu już udało się osiągnąć. Stacja w momencie startu była jedynym kanałem na świecie nadającym cały swój program w języku białoruskim. Pod wpływem Belsatu i innych białoruskojęzycznych mediów – głównie niezależnych rozgłośni radiowych nadających z zagranicy – stopniowo zaczął się zwiększać udział języka białoruskiego także w programach państwowej telewizji i radia. Ojczysty język Białorusinów ma w ten sposób szansę wyjść z podziemia i wrócić do codziennego użytku.