O nas

Michał Zaleski

Ekspert programu “Osobisty kapitał”.

Urodziłem się w 1956 roku w rodzinie agronomów Antona i Wolhi Zaleskich w Balmontach pod Brasławiem. Po ukończeniu szkoły zająłem się nauką i samokształceniem. Od 1972 do 2002 roku pracowałem w różnych instytutach badawczych na posadach od laboranta po dyrektora. Potem do przejścia na emeryturę w 2016 roku – wykładałem na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pewnego razu się ożeniłem – z żoną mamy piątkę dzieci czwórkę wnuków.