Hleb Łabadzienka

Prowadzący tolk-show “Każdy z nas” i program językoznawczy “Mowa na nowo”

Prowadzący tolk-show “Każdy z nas” i program językoznawczy “Mowa na nowo”.

Urodziłem się w 1986 roku w Mińsku. Ukończyłem liceum im. Jakuba Kołasa i Wydział Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W mediach pracuję od 2000 roku – wcześniej w gazetach i radio, od 2014 roku w Biełsacie.

Fascynują mnie podróże po Białorusi, ojczysta historia, architektura i sztuka. Wydaję książki krajoznawcze i prowadzę wycieczki. W kwestiach białoruskiej kultury i mowy staram się być tam, gdzie trzeba.