Alaksiej Dzikawicki

Zastępca dyrektora Biełsatu

Zastępca dyrektora Biełsatu.

Urodzony w 1973 roku w Pińsku. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Z niezależnym dziennikarstwem jest związany od połowy lat 90. Pisał do popularnych białoruskich niezależnych tytułów. Od 1997 roku pracował w Radiu Swaboda najpierw jako korespondent w obwodzie brzeskim, później w Polsce.

W 2007 roku skorzystał z propozycji stworzenia w Biełsacie Redakcji Programów Informacyjnych, ponieważ dostrzegł unikatową możliwość informowania współobywateli o tym, co w rzeczywistości dzieje się w kraju. Oprócz tego była to niepowtarzalna szansa na ukształtowanie nowego pokolenia młodych dziennikarzy, którzy będą wiedzieli, jak należy robić niezależną i obiektywną telewizję.

Jest przekonany, że Białorusini będą mogli dokonać właściwego, zgodnego z własnym i narodowym interesem wyboru dopiero wtedy, gdy będa mieli nieograniczony dostęp do informacji.

Od lutego 2018 jest zastępcą dyrektor Biełsatu.