O nas

Aleś Lauczuk

Korespondent.

Urodziłem się w 1979 roku. Ukończyłem Wydział Geografii Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego. Mieszkam w Brześciu i od 2008 roku współpracuję z Biełsatem jako korespondent z Brześcia i obwodu brzeskiego.

Wcześniej pracowałem jako korespondent gazet Wieczernyj Brest, Sportiwnaja panorama, Wsio o futbole, Nasz sport, Sowietskij sport w Biełarusi. Współpracowałem z szeregiem białoruskich i rosyjskich tytułów internetowych. Byłem też rzecznikiem prasowym brzeskiego klubu hokejowego Berascie i piłki ręcznej im. Miaszkowa.