Aleś Kraucewicz

Эксперт праграмаў «Гісторыя пад знакам Пагоні»

Mediewista, doktor nauk historycznych, prowadzi cykl dokumentalny „Historia pod znakiem Pogoni.” Profesor Uniwersytetu w Grodnie.
Teraz pozbawiony możliwości wykładania i prowadzenia działalności naukowej na Białorusi. Mieszka w Grodnie, wykłada na uniwersytetach w Polsce. Pisze książki, prowadzi aktywne życie towarzyskie.