Aleś Barazienka

Korespondent "Biełsatu"

Korespondent „Biełsatu”

Od początku Majdanu stale przekazuje informacje o wydarzeniach na Ukrainie.
Urodzony 09 maja 1988 w Pińsku. W 2006 roku ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, Białoruskiego Uniwersutetu Państwowego. Specjalność – Kulturoznawstwo (germanistyka i język niemiecki). Ale pod koniec pierwszego roku został wydalony z uniwersytetu po zatrzymani w czasie jednego z flesh-mobów i trzech dniach w więzieniu. Później ukończył studia w Polsce.
Pod koniec 2008 roku, został skazany według „sprawy 14” i ukarany rokiem „chemii gospodarczej”. Po uwolnieniu, stale współpracuje z „Biełsatem”: najpierw jako korespondent w Pińsku, a następnie przeniósł się do Mińska.