Дарога Івонкі Сурвілы. Вялікае інтэрв’ю

Інтэрв’ю пра гісторыю жыцця Івонкі Сурвілы, пошукі дарогі да Беларусі, а таксама развагі пра сённяшнюю Беларусь.