Nad Niemnem Nad Niemnem: Marszałek Senatu RP na Białorusi


Marszałek Senatu RP na Białorusi. Obchody 430 rocznicy śmierci Stefana Batorego w Grodnie. Wędrówka historyczna z Aleksym Szotą – Oszmiana.

Komentarze