Nad Niemnem Andrzej Poczobut zwolniony z odbywania kary za zniesłowienie Aleksandra Łukaszenki, Obchody 480. rocznicy urodzin Stefana Batorego w Grodnie…


Komentarze