W Zasławiu zamknięto wystawę o Białorusinach w wojsku polskim w 1939 r.


Oficjalnie powodem były „problemy z instalacja elektryczną”, jednak już wcześniej zgłaszał do niej zastrzeżenia pracownik ideologiczny władz obwodu minskiego i krytykował wystawę  za „obniżenie roli ZSRR”.

Autorem otwartej w piątek w Pasławskim muzeum wystawy jest niezależny historyk Ihar Mielnikau.  Ekspozycja „Zachodniobiałoruska Atlantyda. Historia zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym w dokumentach, fotografiach i przedmiotach” składa się z ok. 300 przedmiotów pochodzących z prywatnych zbiorów Mielnikaua.

”Miejcie odwagę ze spokojem przyjąć naszą historię”

Jak powiedział historyk, piątkowe otwarcie miało charakter „nieoficjalny” z powodu zastrzeżeń władz obwodowych. Szef wydziału ideologii, kultury i młodzieży komitetu wykonawczego obwodu (województwa) mińskiego Rusłan Truchan twierdził, że wystawa obniża rolę ZSRR, a Białoruś jest jej spadkobierczynią, sugerując kierownictwu muzeum, by jej nie otwierano. Ideolog już wtedy wspomniał o problemach z „bezpieczeństwem technicznym” instalacji elektrycznej. Ponieważ jednak zastrzeżenia były wyrażane tylko ustnie, organizatorzy otworzyli ekspozycję. Teraz jednak władze postanowiły skutecznie wykorzystać ten pretekst, mimo że instalacja była wymieniana kilka miesięcy temu. Decyzję o zamknięciu muzeum miał wydać major Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. 

Jak cytują białoruskie niezależne media, na otwarciu wystawy kierownik muzeum Mikołaj Pogranowiskij powiedział: „Miejcie odwagę ze spokojem przyjąć naszą historię”.

Wystawa ukazuje m.in. kampanię wrześniową 1939 r., w której uczestniczyło także wielu żołnierzy urodzonych na terenach obecnej zachodniej Białorusi. Zaprezentowano m.in. mundury: oficera Wojska Polskiego, żołnierza piechoty oraz marynarza pińskiej flotylli rzecznej.  – W mundurach Wojska Polskiego walczyło około 70 tys. Białorusinów –  stwierdził Mielnikau.

„Wystawa była przygotowywana niemal pół Jej główną ideą było pokazanie męstwa białoruskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy jako pierwsi w Europie wraz z Polakami powiedzieli Hitlerowi „nie”. We wrześniu 1939 r. zrobili krok ku zwycięstwu w maju 1945 r.”  – powiedział historyk.

Mielnikau powiedział, że przygotował wystawę za własne pieniądze, ale ogromna liczba osób, które przyszły na otwarcie, świadczy o dużym zainteresowaniu tą tematyką. „Byli ludzie, których ojcowie walczyli w Wojsku Polskim, przyjechali nawet Białorusini z zagranicy” – podkreślił.

Jb/Biełsat/pap/charter97.org

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze