W Smorgoniach będzie kościół św. Jana Pawła II


Fundamenty przyszłej świątyni pod wezwaniem św. Jana Pawła II zostały poświęcone w Smorgoniach w obwodzie grodzieńskim przez biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza.

Będzie to pierwszy kościół poświęcony polskiemu papieżowi na Białorusi.

„Jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. Po raz pierwszy wspominamy w liturgii o tym wielkim orędowniku w niebie.() Święty przez całe swoje życie nikogo nie pozostawiał bez uwagi, dlatego zwracajmy się do niego w modlitwach” – powiedział podczas mszy św. z okazji uroczystości poświęcenia fundamentów bp Kaszkiewicz.

Podczas mszy, w której uczestniczyli także przedstawiciele władz lokalnych, wspomniano o ofiarodawcach, którzy wspomagają budowę kościoła materialnie. Podziękowano m.in. władzom białoruskim, które wspierają budowę świątyni w Smorgoniach i pozytywnie odnoszą się do wszystkich kwestii związanych z pracami budowlanymi – informuje catholic.by.

Wspólnota parafialna św. Jana Pawła II w Smorgoniach liczy dwa lata. 17 listopada 2012 r. poświęcono tu krzyż oraz miejsce pod budowę nowego kościoła, a w 2013 r. zbudowano kaplicę. W pracach budowlanych aktywnie uczestniczą wierni.

Akademia JP II

We wrześniu założono w Mińsku teologiczną akademię im. św. Jana Pawła II. Jej głównym celem będzie przygotowanie specjalistów z wyższym wykształceniem różnych szczebli oraz pracowników naukowych, w tym duchownych, o najwyższych kwalifikacjach do prowadzenia działalności religijnej Kościoła katolickiego na Białorusi.

Uczelnia będzie kształcić studentów w dziedzinie teologii, biblistyki, prawa kanonicznego, historii, liturgiki, katechezy, filozofii, etyki, religioznawstwa, środków masowego przekazu, nauk społecznych i o rodzinie, języków obcych oraz innych dyscyplin zgodnych z normami i nauczaniem Kościoła katolickiego.

Jan Paweł II nigdy nie był na Białorusi, ale jest w tym kraju bardzo szanowany. W wielu parafiach katolickich postawiono mu pomniki.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze