W rosyjskiej Dumie chcą, by MSW przemianować na CzeKa


Feliks Dzierżyński

Wszechrosyjska Komisja ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem dzieło Feliksa Dzierżyńskiego była ważnym narzędziem „czerwonego terroru”.

Autorką nowego pomysłu jest Tatiana Moskalkowa (na zdjęciu), deputowana z partii „Sprawiedliwa Rosja” oraz zasłużony prawnik Rosyjskiej Federacji, która jednocześnie posiada stopień generała-majora milicji. Jej zdaniem, w sytuacji kryzysu ekonomicznego MSW powinno zmienić nazwę i otrzymać specjalne pełnomocnictwa „przy zaprowadzaniu porządku oraz zachowania kraju w stanie pokoju i bezpieczeństwa”. Rosyjska parlamentarzystka złożyła propozycje w imieniu swojej partii podczas dyskusji nad raportem Ministra Spraw Zagranicznych nt. wyników pracy swojej instytucji.

Dziecko „Krwawego Feliksa”

Wszechrosyjska Komisja ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem została powołana w 1917 r., a na jej czele stanął Feliks Dzierżyński. Była ona narzędziem „dyktatury proletariatu” mającym za zadanie ochrony bezpieczeństwa państwowego i „kierowniczym organem walki z kontrrewolucją na terytorium całego kraju”. Czekiści zajmowali się tworzeniem list wrogów narodu i rozstrzeliwaniem „wrogich agentów, spekulantów, chuliganów, bandytów, antyrewolucyjnych agitatorów, niemieckich szpiegów, białogwardzistów”.

Do dziś w Rosji i na Białorusi skąd pochodził Dzierżyński panuje swoisty kult „krwawego Feliksa”, pracownicy FSB i policji trzymają w swoich gabinetach popiersie założyciela CzeKa i nazywani są „czekistami”.

Jb/Biełsat/www.kommersant.ru 

www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze