W Mińsku dziś „Dzień Wyszywanki”

Wideo

Poprzedza on przypadający 3 lipca oficjalny Dzień Niepodległości Białorusi.

https://www.youtube.com/watch?v=8XtL-5hj6ZI

Ideę ubierania się w „wyszywanki”, czyli stroje zdobione charakterystycznymi ornamentami ludowymi zainicjowała w 2006 r. ukraińska studentka. W ciągu kilku lat święto rozpowszechniło się po całej Ukrainie, a później dotarło też na Białoruś.

Początkowo na Białorusi pomysł ten propagowały tylko organizacje pozarządowe i działacze niepodległościowi, potem jednak podchwycił go proprezydencki Białoruski Republikański Związek Młodzieży oraz instytucje państwowe.

JW, belsat.eu

Zdj. icon-magazine.by

Zobacz też
Komentarze