Spotkanie badaczy Białorusi z całego świata od piątku w Warszawie. Podajemy program


VII Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią odbędzie się w Warszawie w dniach 15-17 września. To wielkie wydarzenie akademickie zgromadzi około 500 naukowców. W programie panele dyskusyjne, wykłady, spotkania z ekspertami i wręczenie nagrody za najlepszą pracę badawczą. Biełsat jest patronem medialnym wydarzenia.

Plenarne otwarcie odbędzie się 15 września w sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki i rozpocznie się dyskusją „Rewolucja 1917 roku i doświadczenie komunizmu dla Europy Środkowo-Wschodniej”. W dyskusji rolę panelistów przyjmą Felix Ackermann, Thomas Bohn, Uładzimir Mackiewicz. Moderatorem panelu będzie Alaksiej Lastoŭski, a dyskutantami Waler Bulhakaŭ, Piotr Rudkoŭski, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Elżbieta Smułkowa. Dyskusji będzie można słuchać w trzech językach – po białorusku, polsku i angielsku. Więcej informacji o ceremonii otwarcia kongresu można znaleźć na stronie organizatorów.

Współorganizator kongresu, Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne zaprasza do udziału w panelu „Relacja pomiędzy władzą i społeczeństwem obywatelskim na Białorusi w 2017 roku – dobra zmiana czy wahadło?”, która odbędzie się 16 września o godz. 17-j w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW przy ulicy Dobrej 55. W tej dyskusji panelistami będą Uładz Labkowicz z białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, Swiatłana Zinkiewicz z Biura Ekspertyz Europejskich i Komunikacji na Białorusi, Andrei Kazakiewicz z białoruskiego Instytutu Badań Politycznych Sfera Polityczna. Moderatorem spotkania będzie Łukasz Byrski z SWCD. Dyskusja dotyczyć będzie głównych tendencji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi w 2017 roku. Dyskutanci postarają się opisać zasady gry obowiązujące pomiędzy władzą a organizacjami pozarządowymi oraz odpowiedzieć na pytanie: jak może wyglądać w najbliższej przyszłości zaangażowanie społeczne na Białorusi? Dyskusja odbędzie się w językach rosyjskim i białoruskim. Więcej informacji o panelu na stronie kongresu.

Kulminacją tej międzynarodowej imprezy będzie ceremonia wręczenia Nagrody Kongresu za najlepszą publikację badawczą w roku 2015-2016. Wręczenie nagrody odbędzie się 16 września o godz. 19 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Nowy Świat 72.

Inne ciekawe wydarzenia, panele, dyskusję można znaleźć w pełnej wersji programu Kongresu oraz na www.icbs.palityka.org. Tam także podano kontakt mailowy do organizatorów. Organizatorzy proszą także dziennikarzy, chcących przeprowadzić wywiady z uczestnikami, o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z Taccianą Nietbajewą.

Międzynarodowy Kongres Studiów Białoruskich, skupiając około 500 badaczy, jest najbardziej reprezentatywnym corocznym wydarzeniem akademickim, które łączy wszystkie najważniejsze ośrodki badań nad polityką, społeczeństwem i kulturą Białorusi. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do omówienia nowych projektów badawczych i społecznych, do wymiany poglądów i pomysłów oraz do ustanowienia nieformalnych kontaktów z przedstawicielami społeczności ekspertów i naukowców z Białorusi oraz innych krajów. Kongres gromadzi szerokie grono specjalistów z Białorusi, Unii Europejskiej (w tym w szczególności z Polski oraz Litwy), Ukrainy, Rosji, USA oraz innych krajów. Kongres łączy w sobie tradycyjne działania akademickie obejmujące prowadzenie dyskusji panelowych z udziałem ekspertów oraz publiczne dyskusje na temat aktualnych zagadnień z białoruskiej polityki, kultury i społeczeństwa, jak również współpracy regionalnej i międzynarodowej. Kongres zawiera nośny komponent  dotyczący społeczeństwa obywatelskiego i budowania tożsamości.

Spotkanie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach wspólnej inicjatywy „Zaangażowanie Społeczne”. Partnerstwo łączy wysiłki organizacji i inicjatyw pozarządowych mających na celu zwiększenie udziału ludzi w działalność społeczną i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

PJr, belsat.eu za TN, eedc.org.pl

Zobacz też
Komentarze