Rosyjski minister kultury może stracić stopień doktora historii


Władymir Medinski, fot. wiki cc

Władymir Medinski obronił doktorat na temat problemów obiektywności badania rosyjskiej historii. Tymczasem inni historycy nazywają jego pracę dyletanctwem i „jaskiniową historiografią”.

Wniosek o pozbawienie Medinskiego tytułu złożyła trójka historyków: Iwan Babicki, Wiaczesław Kozliakow oraz Konstantin Jerusalimskij. Ma go rozpatrzeć rada ds. doktoratów na Uralskim Uniwersytecie w Jekaterinburgu 4 października br.

Rosyjski minister kultury obronił w 2011 r. pracę pt. „Problemy obiektywizmu w badaniu rosyjskiej historii XV-XVII w.” na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Społecznym. Potem jednak szefostwo uniwersytetu zostało zwolnione przez byłego rosyjskiego ministra nauki z powodu licznych nieprawidłowych zapożyczeń jakie znalazły się w pracy doktorskiej rektora placówki.

Historyk Aleksej Łobin w swoim artykule „Jaskiniowa historiografia” wykazał, że minister nie ma pojęcia o metodologii historycznej. Miał on w zwyczaju przytaczać opisy wydarzeń historycznych znalezionych w zagranicznych źródłach, a potem porównywać z tym „jak było naprawdę” i prezentować swój werdykt nt. prawdziwości lub nieprawdziwości źródeł.

Jednak nie jest to jedyny problem z pracami naukowymi ministra. W 1999 r. obronił  on pracę doktorską z dziedziny politologii pt. „Teoretyczo-metodologiczne problemy formułowania strategii działalności międzynarodowej Rosji w warunkach powstawania globalnej przestrzeni informacyjnej”. Eksperci organizacji pozarządowej Dissernet zajmującej się badaniem plagiatów w pracach naukowych odkryli szereg nieprawidłowych zapożyczeń w jego pracy. Sam minister odrzuca oskarżenia o plagiat.

Aktywiści Dissernetu wykryli setki plagiatów w pracach najwyższych rosyjskich urzędników państwowych.

Czytaj więcej>>> Plagiat w służbie państwa: jak rosyjscy politycy kradną cudze dokonania

Jb/ WWW.belsat.eu/pl/  WWW.viedomosti.ru

Fot. Автор: W-contact-an , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6877886

Zobacz też
Komentarze