Rekord biełsatowskiego fanpage’a na portalu społecznościowym Odnoklassniki. ru


W ciągu ostatniego miesiąca całkowity zasięgu naszego  fanpage’a wzrósł ponad dziesięciokrotnie.

Zasięg całkowity fanpage’a mówi o liczbie osób, którym została wyświetlona każda informacja opublikowana przez administratora fanpage’u w danym czasie.

I tak w grudniu ub. r.  ogólny wynik prezentował się na poziomie 91138 osób, zaś na dzień 30 stycznia wynik usytuował się na poziomie 920 769 osób. Natomiast najbardziej popularne wideo umieszczone na biełsatowskim fanpage’u w ciągu dwóch miesięcy wyświetlono 750 000 razy.

Portal Odnoklassniki.ru jest wiodącym portalem społecznościowym w Rosji oraz państwach rosyjskojęzycznych i cieszy się większym zainteresowaniem niż Facebook.  Jego użytkownicy nie wykazują większych zainteresowań sprawami globalnymi. Interesują się przeważnie, co wynika z reakcji w komentarzach, lokalną tematyką  społeczną i socjalną.

Wzrost popularności naszego fanpage’a może mieć związek z obowiązującym na Białorusi dekretem o zapobieganiu społecznemu pasożytnictwu oraz  nasilających się w ostatnim czasie próbach  obłożenia przez władze „podatkiem od nieróbstwa” osoby podejmujące działalność zarobkową poza granicami kraju. Materiały o wspomnianej tematyce są systematyczne umieszczane na  biełsatowskim  fanpage’u w Odnoklassnikach.

Należy zwrócić uwagę, iż  coraz więcej użytkowników umieszcza biełsatowskie wideo na własnych playlistach, zwiększając tym samym zasięg dostępu naszych materiałów innym użytkownikom nie zrzeszonym na  naszych  fanpage’ach.

KR

Zobacz też
Komentarze