Rada Najwyższa Ukrainy wnioskuje o niezależność ukraińskiej Cerkwi


Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Zdj. peoples.ru

Parlament Ukrainy przyjął uchwałę o zwróceniu się do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja o nadanie autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

„Za” głosowało 245 deputowanych Rady Najwyższej, przeciw było 20 głosujących, a jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. 66 deputowanych nie wzięło udziału w głosowaniu. Wcześniej projekt ustawy został uchwalony przez parlamentarną komisję do spraw kultury i duchowości.

„Tam gdzie jest niepodległe państwo, tam też powinna być niepodległa dusza i wiara” – argumentowała deputowana z partii „Udar” Marija Matios, przedstawiając w Radzie projekt ustawy.

Dziś na Krecie rozpoczął się Wielki i Święty Sobór Wszechprawosławny Kościoła Wschodniego, który będzie trwał do 26 czerwca. W soborze powszechnym zapowiedziało udział 10 z 14 powszechnie uznanych cerkwi autokefalicznych: Konstantynopolska, Aleksandryjska, Jerozolimska, Cypryjska, Serbska, Grecka, Rumuńska, Albańska, Polska oraz Czech i Słowacji. Na sobór nie przyjadą przedstawiciele 4 patriarchatów: Antiochijskiego, Gruzińskiego, Bułgarskiego i Rosyjskiego.

Przedstawiciele Konstantynopola już oświadczyli, że nawet brak udziału niektórych Kościołów w soborze nie zdejmuje z nich obowiązku wykonania jego postanowień.

Główną przyczyną odmowy udziału Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w soborze jest rywalizacja o pierwszeństwo w prawosławnym świecie pomiędzy Moskwą a Konstantynopolem. Stosunki pomiędzy tymi dwoma patriarchatami w ciągu ostatniej dekady mocno się pogorszyły.

Dodatkowo, na sytuację tę wpływa właśnie kwestia ukraińska. Do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej należy wielu wiernych, jednak żadna z nich nie jest jest kanoniczna – ich prawowitości nie uznają inne Cerkwie Prawosławne.

Staraniom o ich uznanie najbardziej sprzeciwia się Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która uważa, że jedyną legalną Cerkwią na Ukrainie jest trzecia – ta, która należący do Patriarchatu Moskiewskiego. Posiada status samostanowiącej i korzysta z szerokich autonomii, ale nie posiada autokefalii i nie aspiruje do niej. Przez jej przeciwników jest uważana za instrument rosyjskich wpływów na Ukrainie.

МJ, cez,  belsat.eu wg strana.ua

Zobacz też
Komentarze