Mieszkańcy Rosji są już ubożsi niż Kazachowie


Przyczyna: aneksja Krymu, zachodnie sankcje i niskie ceny na ropę.

Pod koniec tego roku produkt krajowy brutto Kazachstanu  wyniesie 12424 dolary na głowę, a Rosji – 11975 dolarów. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez wydanie National Business, pod względem PKB na głowę mieszkańca gospodarka Kazachstanu prześcignęła rosyjską już pod koniec pierwszej połowy tego roku.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy wymienia się jednak nie tyle sukcesy Kazachstanu, co problemy Rosji, która boryka się obecnie ze skutkami sankcji, niskich cen na ropę naftową oraz słabym rublem. Oprócz znacznym obciążeniem dla rosyjskiego budżetu kwestie socjalne i infrastrukturalne związane z powiększeniem się ludności kraju o 2,3 mln nowych mieszkańców – z anektowanego Krymu i Sewastopola.

cez, belsat.eu/pl, wg nb.kz

Zobacz też
Komentarze