Nagroda Lecha Wałęsy dla Euromajdanu


Laureatem VIII edycji Nagrody Lecha Wałęsy został nieformalny ruch społeczny Euromajdan. Decyzją Kapituły, tegoroczna Nagroda Lecha Wałęsy, stanowi uhonorowanie konsekwencji i determinacji tysięcy mieszkańców Ukrainy, którzy mimo świadomości podejmowanego ryzyka, otwarcie wyrazili swoje proeuropejskie i prodemokratyczne marzenia, rozpoczynając walkę o zmianę sytuacji społeczno-politycznej w swoim kraju. Obywatelski sprzeciw wobec łamania demokracji i ograniczania prawa do samostanowienia, wyrażony przez społeczny ruch nazywany Euromajdanem, wyniósł na sztandary uniwersalne wartości wolności i godności ludzkiej, otwierając tym samym drogę do budowy państwa w pełni demokratycznego – jak wynika z oficjalnego uzasadnienia tegorocznego wyboru.

– To wyraz solidarności i wsparcia dla demokratycznych i europejskich dążeń całego narodu ukraińskiego – mówi patron nagrody, prezydent Lech Wałęsa.

To prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie przyznawane osobom, instytucjom oraz ruchom społecznym działającym na rzecz pokoju, solidarności, demokracji, współpracy między narodami i poszanowania praw człowieka. Została ustanowiona w 2008 roku przez Prezydenta Lecha Wałęsy w podziękowaniu dla świata za wsparcie, które otrzymał odbierając Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r.

Nagroda Lecha Wałęsy w obecnym kształcie przyznawana jest po raz ostatni. Od 2015 roku przyznawana będzie Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy, która powstała z połączenia ustanowionej w 2014 r. Nagrody Solidarności Ministra Spraw Zagranicznych oraz Nagrody Lecha Wałęsy, realizowanej przez Instytut Lecha Wałęsy od 2008 roku.

Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana pięciokrotnie. Wśród jej laureatów jest m. in. Aleś Bialacki, opozycjonista białoruski, uhonorowany za działania na rzecz demokratyzacji państwa, aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi.

Uroczystość wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy odbędzie się 29 września w Dworze Artusa w Gdańsku.

KR/Biełsat za trojmiasto.pl
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze