MFW ma złe wieści dla Białorusi. Rosja je potwierdza


W tym i w następnym roku białoruska gospodarka będzie wciąż się kurczyć – prognozują eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z ich oceną i rekomendacjami zgadza się Moskwa.

Przebywająca od 21 września w Mińsku misja MWF ogłosiła sprawozdanie, opisujące stan białoruskiej gospodarki. Wnioski nie są optymistyczne: w ciągu 2016 i 2017 roku będzie on się charakteryzował „spadkiem kursu waluty narodowej, obniżeniem płac i wzrostem bezrobocia”. Towarzyszyć temu będzie zmniejszenie się PKB.

„Bez reform strukturalnych nieznaczny wzrost (0,5 proc.) jest możliwy dopiero w 2018 roku” – podkreślają analitycy Funduszu.

Już w tym roku zauważalny będzie spadek zdolności konsumenckiej społeczeństwa. Do 2021 roku będzie ono jednak rosnąć, ale „w skrajnie niskim tempie”.

„Zmniejszą się inwestycje i rezerwy zagraniczne. Dług państwowy będzie rósł do 2019 roku, a potem zacznie powoli się zmniejszać. W tym roku i później powstanie deficyt budżetowy. Zgodnie z prognozami, w 2016 roku wzrost indeksu cen konsumenckich będzie stanowić 13 proc., a w latach następnych inflacja pozostanie na dole dwucyfrowej skali” – cytuje opinie ekspertów wydanie „Biełorusy i Rynok”.

Przedstawiciele Funduszu nie ukrywają, że głównym czynnikiem ryzyka w tej sytuacji jest „brak reform strukturalnych i brak zdecydowania w kwestii zobowiązań quasifiskalnych”. Białoruś powinna realizować zakrojony na szeroką skalę program reform strukturalnych – w pierwszej kolejności w sektorze przedsiębiorstw państwowych, aby poprawić ich efektywność, jakość zarządzania i zmniejszyć obciążenie dla budżetu.

MFW podkreśla, że jeśli białoruski rząd zdecyduje się na przeprowadzenie tych reform, to najpierw nastąpi niewielki spadek PKB, ale wkrótce będzie zauważalny wzrost – do 4,5 proc. w latach 2020-2021. Od wyników misji Funduszu w Mińsku zależy decyzja o przyznaniu kredytu w wysokości 3 mld dolarów, o który ubiegają się białoruskie władze.

Tymczasem opinie i rekomendacje MFW dotyczące Białorusi już poparła Rosja. Jej przedstawiciele uczestniczący we wrześniowym posiedzeniu Rady Wykonawczej Funduszu również stwierdzili, że w celu poprawienia wydajności białoruskiej gospodarki konieczna jest restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacja oraz wprowadzenie mechanizmów obrony socjalnej na wypadek wzrostu bezrobocia.

cez, belsat.eu/pl wg belapan.com, belmarket.by

Zobacz też
Komentarze