Makiej: Świat jest na progu nowej zimnej wojny


Świat znajduje się na progu nowej zimnej wojny, a kryzys na Ukrainie zaostrzył sytuację – oświadczył minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej. Według szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa Ukraina jest na krawędzi rozłamu.

– Polityczna sytuacja na świecie świadczy o tym, że znajdujemy się na progu nowej zimnej wojny – oznajmił Makiej na wspólnym posiedzeniu kolegium ministerstw spraw zagranicznych Białorusi i Rosji w Mińsku.

Ze swej strony Ławrow zaapelował o niezwłoczne przystąpienie do „wszechstronnego wewnątrzukraińskiego dialogu z udziałem wszystkich regionów i sił politycznych”. Jego zdaniem Ukraina jest na krawędzi rozłamu i została wciągnięta w bratobójczą walkę.  

Siergiej Ławrow uważa z kolei, że UE stosuje w tej sytuacji politykę podwójnych standardów i stara się zrzucić odpowiedzialność na innych. – Wszystko to poważnie nadweręża zaufanie i stabilność na naszym kontynencie – zaznaczył.

Makiej dodał, że kryzys polityczny na Ukrainie „zaostrzył niezgodności i stworzył wysoki stopień wzajemnej nieufności”. Uważa on, że podejmowane przez niektóre państwa próby podporządkowania sobie sytuacji prowadzą do daleki idących konsekwencji. Podkreślił też, że Białoruś i Rosja zetknęły się z naciskami ze strony Zachodu.

– Brak skoordynowania działań społeczności międzynarodowej i dążenie niektórych państw do zmiany obecnej równowagi strategicznej w świecie sprzyjają pogłębianiu konfliktów w wielu regionach planety – dodał.

Zadeklarował przy tym, że Białoruś jest nadal przekonana o konieczności nawiązania konstruktywnej współpracy między UE i Eurazyjską Unią Gospodarczą oraz stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej i naukowo-kulturalnej „od Władywostoku do Lizbony”.  

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze