Łukaszenka podpisał nową redakcję doktryny obronnej Białorusi


Dokument opublikowano na oficjalnym portalu aktów prawnych.

Nowa redakcja białoruskiej doktryny obronnej zachowała główną dotychczasową zasadę: ukierunkowanie na obronę. Dokument uwzględnia doświadczenia ostatnich lat, kiedy wszystkie trwające w świecie wojny zawierały elementy wojny hybrydowej, a więc Siły Zbrojne Białorusi przygotowują się również do jej odparcia.

Zapewnia o tym minister obrony Andrej Raukou, który przypomina też, że ostatnie wydarzenia na świecie – „kolorowe rewolucje”, „arabska wiona” i wojna w Syrii pokazały, że ważną rolę w destabilizacji pełni prowokowanie konfliktów wewnętrznych z zewnątrz. Opracowana nowa doktryna Białorusi określiła więc posunięcia prewencyjne, aby zlikwidować zagrożenia i ryzyka działań zbrojnych.

„Jedno pozostało niezmienne – pokojowy kierunek polityki naszego państwa. Nikogo nie rozpatrujemy jako przeciwnika, nie chcemy cudzej ziemi, ale i swojej nie oddamy. Aby to uczynić, będziemy używać wszystkich sił i środków” – cytuje szefa resortu obrony agencja informacyjna RIA Nowosti.

Doktryna wojskowa przewiduje m.in. wyznaczenie wykazu zagrożeń militarnych, określenie listy działań, które będzie podejmować Białoruś w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz zmianę podejścia w określaniu charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych.

Osobno w dokumencie wymieniono zobowiązania sojusznicze Białorusi dotyczące udzielania pomocy wojskowej w ramach Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i Organizacji Umowy o Bezpieczeństwie Zbiorowym oraz udział w operacjach pokojowych.

cez, belsat.eu/pl wg ria.ru Zdj. yousmi.by

Czytajcie również >>> Ministerstwo Obrony Białorusi: nowa doktryna wojskowa to odpowiedź na „kolorowe rewolucje”

Zobacz też
Komentarze