Koleje Białoruskie organizują okrągły stół w Moskwie


Już w najbliższy czwartek, 27 listopada w stolicy Rosji eksperci Kolei Białoruskich i Kolei Rosyjskich wezmą udział w rozmowach nt. perspektyw kolejowych przewozów towarowych w 2015 r. na trasach z Rosji na Zachód, ze szczególnym uwzględnieniem tranzytu przez Białoruś do Polski, państw bałtyckich i Obwodu Kaliningradzkiego.

Głównym celem Kolei Białoruskich (BC) jest maksymalnie efektywne wykorzystanie potencjału tranzytowego ze szczególnym naciskiem na skrócenie czasu przewozów. Obecnie większość przewozów kontenerowych odbywa się przez przejście graniczne Brześć-Terespol. Aktywne wdrożenie ujednoliconych listów przewozowych CIM/SMGS dla przewozów kontenerowych na trasie Wschód-Zachód pozwala realizować przewozy euroazjatyckie bez dodatkowych formalności na granicy polsko-białoruskiej.

Na terenie przejścia granicznego Brześć-Terespol istnieje ponad 148 tys. m2 pomieszczeń magazynowych, w tym także magazyny czasowego składowania oraz magazyny celne. Według informacji BC istniejąca infrastruktura daje możliwość dwukrotnego zwiększenia przeładunków.

KR/Biełsat za kurierkolejowy.eu

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze