KGB sprawdzi obcokrajowców pracujących w białoruskiej elektrowni atomowej


Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret ustanawiający porządek zatrudniania obywateli innych krajów do budowy lub eksploatacji pierwszej białoruskiej elektrowni atomowej.

Dokument przewiduje, że obywatele innych krajów ubiegający się o pracę w elektrowni mogą zostać przebadani przez białoruskie KGB „na okoliczność ujawnienia dowodów o możliwości spowodowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Białorusi”.  Czynności sprawdzające będą dokonywane po uzyskaniu zgody osoby badanej. Odmowa uczestnictwa w procedurze sprawdzającej będzie skutkowała brakiem dopuszczenia do obiektu, czyli w efekcie zgody na podjęcie pracy.

Dokument dotyczy głównie pracowników z Rosji – gdyż to właśnie rosyjskie firmy są głównymi podwykonawcami budowy. Jednak nie tylko – Alaksandr Łukaszenka wspomniał też, że Białoruś zatrudni do obsługi elektrowni litewskich inżynierów pracujących poprzednio w nieczynnej już elektrowni Ignalina.

Jb/ www.belsat.eu/pl/ www.tut.by

Zobacz też
Komentarze