„Już pora, już pora!”: Hasło na pamiątkowej monecie z Mohylewa oburzyło rosyjskie media


Na Białorusi wypuszczono kolekcjonerską monetę „poświęconą mordowaniu Rosjan” – alarmują rosyjskie portale. Dlaczego białoruski napis „Para, para!” uznano za przejaw rusofobii?

„Na Białorusi wybili monetę z wezwaniem do wyżynania „rosyjskich okupantów” – artykuł na portalu ridus.ru

O tajemniczym napisie informują wiodące rosyjskie portale: strona telewizji life.ru, taboloidu „Moskowskij Komsomolec” mk.ru i wiele innych. „Moneta poświęcona mordowaniu Rosjan”, „Moneta z antyrosyjskimi hasłami”, „Moneta z wezwaniem do wyżynania rosyjskich okupantów” – tak rosyjskie media zareagowały na wydawałoby się niewinną monetę, wybitą w ramach projektu „113 miast Białorusi”.

 

„Na Białorusi wypuszczono monetę poświęconą masowemu mordowaniu Rosjan” artykuł Moskiewskiego Komsomolca.

„Para, para!” – czyli po polsku „Już pora, już pora!” było hasłem wypowiedzianym  przez Mohylewskiego burmistrza Josifa Leanawicza (pol. Józefa Leonowicza), który w 1661 r. rozpoczął powstanie przeciwko rosyjskiemu garnizonowi okupującemu miasto. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1661 r. na podstawie sekretnego rozkazu, mieszkańcy Mohylewa potajemnie wymontowali krzemienie z broni należącej do moskiewskich wojskowych, którzy kwaterowali w ich domach. Rankiem rozpoczęło się powstanie, które doprowadziło do wyzwolenia miasta. W nagrodę król Jan Kazimierz zrównał prawa miejskie Mohylewa z Wilnem, mieszczanom nadał prawo nabywania majątków ziemskich, a burmistrz Leonowicz i wielu mieszczan otrzymało szlachectwo, miasto z kolei otrzymało pieczęć z napisem Sigillum civitatis Mohilowiensis

Mohylew był jednym z najdalej wysuniętych na wschód miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, w którym obowiązywało prawo magdeburskie. Przypomina o tym barokowy ratusz, którego wizerunek umieszczono na monecie.

W ramach projektu „113 miast Białorusi” wypuszczono już okolicznościowe ruble w Bobrujsku, Klecku, Lepeli i Dzierżyńsku.

Jb/ WWW.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze