Eurostat: W 2014 r. 74 tys. Białorusinów zamieszkało w Polsce na dłużej 


W 2014 roku właśnie tylu obywateli Białorusi otrzymało zgodę na czasowy lub stały pobyt. Polskę wybrało 92 proc. Białorusinów z pośród tych, którzy otrzymali zgodę na zamieszkanie w EU.

W ubiegłym roku najwięcej, bo ponad 300 tyś. Ukraińców otrzymało zgodę na osiedlenie się w EU – 82 proc. z nich w Polsce, następne miejsca zajęli obywatele: USA – ponad 199 tys., Chin ok. 170 tys., następnie Indii, Maroka i Syrii.

Białorusini w liczbie 80,5 tys., którzy łącznie  otrzymali zgodę na zamieszkanie krajach EU wyprzedzili Rosjan (74 tys.)

Nie wiadomo jednak jakie przyczyny kierowały białoruskimi obywatelami przy zmianie miejsca zamieszkania. O ile Ukraińcy przesiedlają się w celach zarobkowych, Rosjanie z przyczyn rodzinnych, wg danych Eurostatu,  Białorusini czynią tak „z  innych powodów”

W ub. r. zgody na osiedlenie się w krajach EU otrzymało 2,3 mln. obywateli innych państw. Co czwarty –ponad 567 tys.  wybierał Wielką Brytanię (głównie studenci). Na drugim miejscu znalazła się Polska, która udzieliła gościny ponad 355 tys. osób z poza UE.

Jb/Biełsat/ Eurostat

www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze