Dawny pałac Ogińskich otwarty po renowacji


Pałac należący niegdyś do rodu Ogińskich w Zalesiu w obwodzie grodzieńskim na Białorusi został wczoraj otwarty po restauracji. Właścicielem majątku był m.in. słynny kompozytor Michał Kleofas Ogiński.

Renowacja XIX-wiecznego pałacu trwała od 2011 r. Główna architekt i kierownik naukowy prac Ludmiła Iwanawa podkreśliła, że budynek został odrestaurowany z zewnątrz, a także częściowo odtworzono wnętrza. Zainstalowano system ogrzewania i wentylacji, położono nowy dach i podłogi, a także wymieniono drzwi i okna oraz odnowiono schody.

Restauratorzy chcieli w jak największym stopniu odtworzyć wygląd budynku z czasów Michała Kleofasa Ogińskiego, ponieważ jednak wnętrza niemal się nie zachowały, wymagało to przeprowadzenia badań archiwalnych i bibliograficznych, oparcia się na spisach inwentarza oraz relacjach osób współczesnych kompozytorowi, w tym znanego malarza Napoleona Ordy.

Odrestaurowano m.in. gabinet Ogińskiego, dużą i małą salę gościnną, a także salę koncertową na 88 miejsc. W prawym skrzydle pałacu przewidziano pokoje gościnne dla turystów. Wewnętrzny dziedziniec został przystosowany do organizacji koncertów.

Pozostało jeszcze zakończenie prac nad oranżerią, zamontowanie na jednej z wież zegara i dzwonu, które przedstawił na jednej ze swych rycin Orda, a także uzupełnienie wyposażenia w meble.

Pałac odrestaurowano kosztem 200 tys. euro z unijnego programu współpracy transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś oraz 25 mld rubli białoruskich (7,8 mln zł) z budżetu państwowego oraz obwodowego Białorusi.

W przyszłym roku na zostać otwarty także zespół parkowy wokół majątku. Wszystkie prace restauracyjne mają zostać zakończone przed 250. rocznicą urodzin autora poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” 7 października przyszłego roku.

Michał Kleofas Ogiński mieszkał w Zalesiu 20 lat – od 1802 do 1822 r. W tym czasie majątek był chętnie odwiedzany przez kompozytorów, poetów i malarzy.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze