Czy na Górze Giedymina odkryto kości dowódcy postania styczniowego w Wielkim Księstwie?


Litewscy naukowcy badają szczątki znalezione podczas wykopalisk na górze Giedymina. Podejrzewa się, że mógł tam zostać pochowany przywódca powstania styczniowego w Wielkim Księstwie Litewskim Wincenty Konstanty Kalinowski.

Do kogo mogły one należeć, w komentarzu dla BNS tłumaczył profesor Katedry Anatomii, Histologii i Antropologii Uniwersytetu Wileńskiego Rymantas Jankauskas.

– Istnieje wystarczająco dużo dowodów na to, że wśród znalezisk znajdują sie i szczątki Konstantego Kalinowskiego.

Profesor zaznaczył, że dla ostatecznego potwierdzenia odkrycia konieczne jest zbadanie wszystkich szczątek odnalezionych na górze Giedymina:

– Innymi słowy, jeżeli nie znajdziemy innego kandydata, który bardziej by pasował, i za jakim świadczyłaby większość dowodów, to wtedy stwierdzimy, że to szczątki Wincentego Konstantego Kalinowskiego.

Film Biełsatu o ostatnich dniach Konstantego Kalinowskiego

Co do identyfikacji szczątek przypisywanych Zygmuntowi Sierakowskiemu, dowódcy powstania styczniowego na Żmudzi, nie ma większych wątpliwości od kiedy znaleziono pierścień z grawerką „Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r”.

Dyrektor Instytutu Sfery Politycznej, pracownik Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego Andrej Kazakiewicz powiedział, dlaczego odkrycie szczątek Kastusia Kalinowskiego jest ważne dla Białorusinów:

– Dla Białorusinów on znaczy bardzo dużo. Kastuś Kalinowski jest częścią narodowego panteonu Białorusi. Został uznany za białoruskiego bohatera narodowego na początku XX wieku. Nie zakazywały go i władze sowieckie, bo miał lewicowe poglądy. W wielu białoruskich miastach są ulice noszące imię Kastusia Kalinowskiego. Jest to dość unikalny człowiek, wojskowy, działacz polityczny, pamięć, o którym upamiętniono na ulicach, w podręcznikach. Gdy będzie znane miejsce jego pochówku, to dla Białorusinów będzie mieć wielkie znaczenie.

Wincenty Konstanty Kalinowski, na Białorusi z chłopska nazywany Kastusiem, może być nieznany polskiemu czytelnikowi. Ten wywodzący się z drobnej rodziny szlacheckiej społecznik, prawnik i dziennikarz przed powstaniem styczniowym zajmował się agitacją rewolucyjną. Był też redaktorem jednej z pierwszych białoruskojęzycznych gazet – drukowanej alfabetem łacińskim „Mużyckiej Praudy”. W czasie postania styczniowego został komisarzem Rządu Narodowego na województwo grodzieńskie, potem zaś Komisarzem Pełnomocnym na Litwę. Powieszono go w Wilnie 22 marca 1864 roku.

NM, belsat.eu, według Delfi.lt

Zobacz też
Komentarze