„Chytry jak Łukaszenka”: Rosjanie coraz bardziej krytycznie o przywódcy Białorusi


Ich opinie zaprezentował uznany państwowy ośrodek socjologiczny, który przeprowadził specjalny sondaż dotyczący odbioru postaci prezydenta bratniego państwa w rosyjskim społeczeństwie.

Jak wyjaśniło Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), 73 proc. Rosjan uważa Alaksandra Łukaszenkę za „chytrego polityka, popierającego Rosję tylko wtedy, gdy mu się to opłaca”. Zaledwie 17 proc. ankietowanych jest zdania, iż Łukaszenka prowadzi politykę prorosyjską.

Socjologowie podkreślają przy tym, że przeważający stosunek obywateli Rosji do prezydenta Białorusi można określić jako „pozytywno-neutralny”. 27 proc. respondentów ocenia przywódcę sąsiedniego kraju pozytywnie, zaś 54 proc. dostrzega jego liczne wady, ale szanuje wybór narodu białoruskiego.

Przekonanych o tym, że Białorusi potrzeba innego prezydenta, jest tylko 12 procent Rosjan – wynika z badań WCIOM.

Przeprowadzono je na początku lutego w grupie 1200 respondentów. Ogłoszono je teraz – w przededniu trudnych rozmów pomiędzy Alaksandrem Łukaszenką a Władimirem Putinem, które zaplanowano na dziś w Petersburgu.

cez, belsat.eu.pl

Zobacz też
Komentarze