Białystok: zamiast filologii białoruskiej – etnofilologia!


Nową propozycją na Uniwersytecie w Białymstoku będzie od nowego roku akademickiego etnofilologia białoruska. Zastąpi coraz mniej popularną filologię.

Nowy kierunek będzie specjalnością na wydziale filologicznym UwB. Studia pierwszego stopnia będą uruchomione od nowego roku akademickiego. Etnofilologia zastąpi dotychczasową filologię białoruską uruchomioną na uczelni kilkanaście lat temu.

„Jednak rekrutacja na ten kierunek nie była prowadzona od dwóch lat ze względu na małe zainteresowanie w latach poprzednich. Ostatni nabór odbył się w 2012 roku, wtedy na studiowanie filologii białoruskiej zdecydowało się 18 osób – mówi rzeczniczka Uniwersytetu w Białymstoku Katarzyna Dziedzik.

Stąd potrzeba, by przeformułować tę specjalność. Władze uczelni podkreślają też , że odchodzenie od tradycyjnych studiów filologicznych jest widocznym trendem na świecie i na innych uczelniach rozszerza się filologie właśnie o kulturoznawstwo. Oferta taka – jak mówią – przyciąga wielu chętnych.
Etnofilologia białoruska będzie studiami o profilu kulturoznawczym, podczas których studenci poznają nie tylko język i literaturę białoruską, ale też historyczne procesy kształtowania się mniejszości białoruskiej w Polsce oraz specyfikę kultury materialnej i duchowej Podlasia.

Absolwenci mają być przygotowani do pracy w placówkach kultury, mediach czy w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury białoruskiej. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych będą też mogli uczyć języka białoruskiego w szkołach i placówkach oświatowych.

cez, belsat.eu/pl wg PAP

Zobacz też
Komentarze